top of page

Jussforeningens

HOVEDSTYRE

Hovedstyret tar de øverste beslutninger på vegne av foreningen ellers i året når det ikke holdes generalforsamling. I dette styret sitter foreningens leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig, og lederne for hvert av under-styrene. Hovedstyret står for overordnet planlegging og drift av foreningen. For å sitte i hovedstyret må en bli valgt inn av generalforsamlingen som finner sted hver vår. 

Møt vårt hovedstyre!

bottom of page