top of page

ALD 2022

I 2022 ble ALD arrangert den 27. oktober på Høyskolen. Under er det et utdrag av programmet fra denne dagen. Normalt bruker dagen å starte mellom 0800-0900, så avsluttes den med et felles kveldsarrangement.

Under er magasinet fra ALD 2022, videre bildene fra selve dagen.

"ALD er viktig for å gi studentene veiledning på hvilke muligheter de har etter endt studie. Det er dog. vel så viktig for bedriftene å møte studentene, og bli kjent med fremtidenes ledere" -Idiris Awil, Leder ALD 2022

ALD_Idiris.jpg

Idiris Awill

  • Grey LinkedIn Icon
ald 2022_edited.jpg

Bilder 2022

Bilder fra ALD 2022 finner du her:

bottom of page