top of page
ALD INTRO

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

1.

1. oktober 2024

Innlandets største arbeidslivsdag for jusstudenter!

Ald.png

ALD 2024

Den 1. oktober 2024 vil arbeidslivsdagen ved Høgskolen i Innlandet finne sted. Det er duket for en dag der studenter vil få sjansen til å bli mer kjent med arbeidslivet som møter de etter endt studie, og mulighetene etter bacheloren på Lillehammer.

"Målet med Arbeidslivsdagen er at studentene skal få et innblikk i hvilke veier de kan ta etter endt bachelor, og få en mulighet til å potensielt knytte kontakter med fremtidige arbeidsgivere. 

Vi i ALD-styret 2024 har gleden av å arrangere denne viktige dagen og å gjøre den så bra som overhodet mulig for studenter og deltakende bedrifter!"

- Sanna, leder ALD 2024

image3.jpeg

Sanna Standal

LEDER ALD 2024

  • Instagram
  • LinkedIn

ALD-STYRET 2024

Vi i ALD-styret gleder oss til å ta i mot våre medstudenter, og påmeldte bedrifter!

For påmelding til ALD 2024, kan dette gjøres via lenken under.

Tidligere deltakere på ALD:

Jussforeningen ALD, Wiersholm
Thallaug logo_Original_edited.png
Jussforeningen ALD, JURK
Jussforeningen ALD, KS
Jussforeningen ALD, Alver
Jussforeningen ALD, DNB
google-search-nav-logo_edited.png
Jussforeningen ALD, BI
Jussforeningen ALD, Jussbuss
Jussforeningen ALD, POB
Jussforeningen ALD, KPMG
Jussforeningen ALD, gatejuristen
bottom of page