top of page

Om oss

Jussforeningen ved Høgskolen i Innlandet, er en frivillig linjeforening av og for jusstudenter ved bachelorstudiet i Rettsvitenskap i Lillehammer.

Utvikling

Siden stiftelsen i 2010 har foreningen utviklet seg betydelig. Per dags dato består Jussforeningen av ett hovedstyre, fem understyrer og ca. 350 medlemmer. Les mer om de ulike understyrene her.

Jussforeningen er i dag den største linjeforeningen ved Høgskolen innlandet og arrangerer måndtlig fler arrangementer for jus-studentene i tillegg noen arrangementer sammen med de andre linjeforeningene på skolen.

Generalforsamling

Jussforeningens øverste beslutningsorgan er Generalforsamlingen, som ordinært holdes en gang i året. Her har alle medlemmer møte og- stemmerett. Ellers i året er det hovedstyret som tar de øverste beslutninger på vegne av foreningen. I dette styret sitter foreningens leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig, og lederne for hvert av understyrene.

Våre logoer

juss lillehammer
Jussen Lillehammer
hinn jussen lillehammer
juss lillehammer, linjeforening, law school
bottom of page