top of page

BLI MEDLEM!

Ønsker du å melde deg inn i jussforeningen? 

Det er enkelt å bli medlem i Jussforeningen, se de fire trinnene under! (oppdatert høsten 2023)

Jussforeningen, bachelor juss

Hvordan bli medlem?

bottom of page